+48 504 504 100 kontakt@ubezpiecz-taniej.pl

Ubezpieczenia rolne

W naszej ofercie znajdują się ubezpieczenia dedykowane osobom fizycznym, które posiadają gospodarstwo rolne i budynki wchodzące w jego skład.

Proponujemy następujące ubezpieczenia dla rolników:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (w 2 wariantach: ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego),
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim).

Zakres ochrony jest dopasowywany do potrzeb właścicieli gospodarstw rolnych. Ubezpieczeniu mogą podlegać mienie, sprzęt rolniczy, plony, zapasy zwierzęta gospodarcze, a także może chronić przed zdarzeniami losowymi takimi jak np. pożar,